Creative Association
for Arts and Culture Drom

Målsettinger

NRAPs mål er følgende...


• hjelpe fram karrierene til nordiske sigøyner- og romanikunstnere, ved hjelp av nettverksbygging, mentor- og veiledningstilbud, synlighet og anerkjennelse, med spesielt fokus mot unge talenter og kunstnerspirer
• øke kunnskapen og bevisstheten om de nordiske tradisjonene innen sigøyner- og romanikunst

• fremme internasjonal dialog mellom ulike kulturer ved å gjøre det enkelt å finne fram til informasjon av god kvalitet på nettet om nordiske kunstnere
• bryte ned språkbarrierer som har vært med på å hindre nordiske sigøyner- og romanikunstnere fra internasjonalt samarbeid og interaksjon med hverandre
• hjelpe fram sigøyner- og romanifolkets internasjonale identitet og globale betydning, i tillegg til kunstnernes egen bevissthet om hvor viktige de selv er – «Ingen nasjon uten kunstnere, nobelister, og samfunnsstatus» (Veijo Baltzar, 1987).
• legge vekt på betydningen av samarbeid, felles representasjon og samfølelse som ressurser for velferd blant sigøyner- og romanikunstnere i Norden, og hos folket som helhet
• behandle sigøyner- og romanikunstnere og deres kunst i en likestilt samfunnskontekst, sett i forhold til kunst fra majoritetsbefolkningen, og å anvende de samme statuskriteriene som for de nordiske samfunnene (for eksempel kriterier for å bli medlem i fagforbund for kunstnere)
• fremme minoriteters deltakelse i majoritetens næringsstrukturer og systemer, for eksempel ved å
bli medlem i bestemmende organer for forskjellige kunstorganisasjoner og stipendjuryer

NRAPS IDEOLOGISKE BAKGRUNN OG MÅL

 

NRAP representerer et inspirerende eksempel på evnen til å samarbeide med majoritetsbefolkningen, på den måten at hver enkeltperson bevarer sin egen kulturarv og sine egne røtter. Vi tror at for å bevare og utvikle kultur og kunst, må man også bevare kontakten med sine egne tradisjoner. Man kan ikke få noe nytt uten å ha noe gammelt.

 

For kunstnere er det umåtelig viktig å ha støtte blant sitt eget folk. For sigøynere er det likevel utfordringer: Sett bort fra musikerne har sigøynerkunstnere hittil vært løsgjengere uten folkets støtte. Dette er en av årsakene til at sigøynernes identitet har stått for fall over hele verden. Hvis vi ikke verdsetter oss selv, er det ingen vits i å klage på at andre ikke verdsetter oss. Da må vi også akseptere at et folk uten egne kunstnere og artister i majoritetens øyne er en pariaklasse, og vil uungåelig bli et mål for rasisme og diskriminering.

 

NRAP vil ikke på noen måte akseptere aktiviteter som marginaliserer sigøynere eller romanifolk ved å flytte deres kunst og kunstnere over i andre kontekster enn de som gjelder for majoritetsbefolkningens maktstrukturer og statuskriterier. Vi kommer heller ikke til å støtte aktiviteter hvor romer eller romanifolk fungerer som agenter for makt og system og glemmer betydningen av sin egen kultur og sitt folk. NRAP støtter ikke kokosnøtt- eller yoghurtsyndromene – mørk utenpå og lys inni, eller motsatt (Veijo Baltzar, 2012). NRAP kan derimot støtte kunstnere som for eksempel skriver på majoritetens språk og som er i dialog med majoritetsbefolkningen i kunsten sin – ved å støtte flerkulturell integrering uten at man mister sin egen identitet.

NRAP- prosjektet har som mål å øke statusen, kunnskapen og bevisstheten om nordiske sigøyner- og romanikunstnere, i forhold til majoritetsbefolkningens kunstnere og deres kunst.