Creative Association
for Arts and Culture Drom

Målsætninger

NRAP’s ambitioner er…

 

• at fremme de nordiske sigøjnerkunstneres artistiske karrierer i form af at styrke kendskabet til networking, rådgivning, synliggørelse og promovering, særligt for de unge og opkommende kunstnerspirer.

• at øge kendskabet til de nordiske sigøjneres kunstneriske traditioner

• at styrke og fremhæve den internationale og interkulturelle dialog ved at skabe nem online adgang til højkvalitets information om de nordiske sigøjnerkunstnere.

• at bryde med sprogbarriererne, som indtil nu har forhindret den kunstneriske udveksling og interkulturelle kommunikation

• at fremme sigøjnersamfundets internationale identitet og verdensomspændende betydning, samt sigøjnerkunstnernes egen bevidsthed om deres egen værdi – ”Ingen nation uden dens kunstnere, nobelmodtagere og samfundsstatus” (Veijo Baltzar, 1987).

• at fremhæve betydningen af det fælles samarbejde, fremstillingen og åndsfællesskabet blandt de nordiske sigøjnerkunstnere som en ressource for den almene velfærd hos både kunstnerne og nationen som helhed.

• at diskutere sigøjnerkunst og -kunstnere i en fælles social kontekst, frem for majoritetens; at anvende et ligeværdigt statuskriterie som eksisterer i de nordiske samfund (f.eks. ved at sørge for at medlemskriterierne for de professionelle kunstneres fagforeninger er ens).

• at fremme involveringen af minoriteterne og sigøjnerne i de nordiske samfunds økonomiske og sociale strukturer, ligesom de er inkluderet i de beslutningstagende sammenslutninger af kunstorganisationer og kunsttilskudskomitéer.

INITIATIVETS OBJEKTIV OG IDEOLOGISKE BAGGRUND


NRAP fremstår som et opmuntrende eksempel på en kapacitet til at samarbejde med majoriteten samtidig med, at man forbliver tro mod de kulturelle rødder og traditioner. Vi mener, for at en kultur – og kunsten som dens udtryk – kan overleve og udvikle sig med tiden, må kendskabet til de gamle traditioner og dens forbindelser opretholdes. Det Nye kan ikke eksistere uden Det Gamle.

For kunstnere er det utroligt afgørende, at man oplever støtten fra baglandet. Dette kan være en udfordring for romaer og sigøjnere. Bortset fra musikere, har sigøjnerkunstnere været udstødte uden support fra deres eget folk. Dette har forårsaget at sigøjnernes identitet over hele verden har fået et knæk. Hvis vi ikke kan værdsætte os selv, nytter det ikke at klage over andres manglende respekt. Vi bør i så fald acceptere det: et folk uden sine kunstnere er en udstødt samfundsklasse i andres øjne – de bliver uundgåeligt offer for racisme og diskrimination.

 

NRAP støtter ingen former for aktiviteter, som i sin natur marginaliserer romaer og sigøjnere, og som flytter sigøjnere til andre kontekster, end dem, som repræsenterer samfundsstrukturer og magten hos majoritetssamfundene. Projektet nægter at indgå i aktiviteter, hvor sigøjnerkunst behandles med en anden status og kontekst end de almindelige samfund. På samme tid, støtter
NRAP ikke aktiviteter, hvor romaer fungerer som agenter for majoritetssamfundets magtstrukturer, som undertrykker naturen og betydningen af deres egen nation. NRAP støtter ikke kokosnød- og yoghurtrosin-syndromerne – mørk udenpå men hvid indeni, og vice versa (Veijo Baltzar, 2012). I stedet kan NRAP støtte fx en kunstner, som skriver på majoritetssproget, eller som engagerer sig i dialog med majoritetsbefolkningen (integration af multikulturalisme i majoritetssamfundet uden at man mister sin identitet).