Creative Association
for Arts and Culture Drom

Nordic Roma Artist Platform NRAP
2017-2019  www.nrap.info

Nordic Roma Artist Platform (NRAP) er et nordisk kulturprosjekt som har til hensikt å øke synligheten og statusen for sigøyner- og romanikunstnere og deres kunst i de nordiske landene. Dette gjelder alle som kaller seg sigøynere eller tatere, rom og romani. Lederen av NRAP er den verdensledende sigøynerforfatteren, og æreskulturråd * i Finland, Veijo Baltzar (www.veijobaltzar.fi). Prosjektet administreres av foreningen for kreativ kultur, Drom, som ble etablert av Baltzar i 1976. (www.drom.fi). Drom har som mål å fremme dialog mellom forskjellige kulturer, både i Finland og internasjonalt, ved hjelp av kunst og kulturpolitisk påvirkning.

NRAP ønsker en permanent endring i bevisstheten om og kjennskapen til nordiske sigøyner- og romanikunstnere, og vil generelt heve deres anerkjennelse og status både innad i Norden og internasjonalt. I forbindelse med prosjektet skal det lages en nettbasert internasjonal database med navnet Nordic Roma Artist Platform. Denne plattformen skal gjøre kvalitetsinformasjon om nordiske sigøyner- og romanikunstnere og deres kunst lett tilgjengelig.

Foreningens Droms styringsgruppe jobber for å realisere NRAP-prosjektet. I styringsgruppen sitter kulturråd Veijo Baltzar, tidligere statsminister Paavo Lipponen, europaparlamentsmedlem Liisa Jaakonsaari, riksdagsrepresentantene Ilkka Kanerva og Outi Alanko-Kahiluoto, professor i flerkulturell utdanning Fred Dervin, ungdomsråd Olli Saarela og teatersjef i Alexandersteatern i Helsingfors Reima Jokinen.

NRAP NYHETER

Radio Romano (SE)

26 Juni 2018

Latšo Diives (fi)

1-2/2018

NRAP_artikkeli_edited.png
 

Prosjektleder

Prosjektets leder, kulturråd Veijo Baltzar, er en finsk forfatter, teaterdirektør og samfunnsaktør - og generelt en allsidig kulturforkjemper. Han har selv røtter i den finske romanikulturen, og kaller seg selv sigøyner. I 2018 feirer han 50-årjubileum for sin kunstneriske karriere. Baltzar er en internasjonalt ledende sigøynerforfatter, som helt siden 1960-tallet har fungert som en brobygger mellom minoritet og majoritet, ved hjelp av litteratur, kunst og aktiv kulturpolitikk. Den prisvinnende kunstnerens litterære forfatterskap inneholder mer enn 72 verker, og består av romaner, skuespill, librettoer, diktsamlinger og filmmanuskripter. Baltzar har vært direktør for egne forestillinger, regissert flere titalls teaterstykker, og har også fungert som lærer ved Teaterhögskolan i Helsingfors. Han er i tillegg en aktiv billedkunstner.

Se Baltzars CV

Veijo Baltzars nettsted

 

Støttet av

The goal of Kone Foundation is to advance bold initiatives in research and the arts.  It is an independent and unaffiliated organisation, which awards grants to promote academic research, culture, art and the popularisation of research. Kone Foundation pursues active arts and research policies, and it is constantly seeking and providing alternatives to the mainstream.

The Fund contributes to positive artistic and cultural development in the Nordic Region  In recent years, the Nordic Culture Fund has evolved into an active participant in and facilitator of new networks, the aim of which is to develop cultural policy in the Nordic Region.

Administreres

AV DROM

Creative Association for Arts and Culture Drom has been founded in 1976. Drom’s mission is to promote intercultural dialogue in Finland and internationally through means of art and cultural political activity. Drom Association’s founder, author, Cultural Counsellor Veijo Baltzar acts as its chairman.