Creative Association
for Arts and Culture Drom

Nordic Roma Artist Platform NRAP • 2017-2019 

Nordic Roma Artist Platform (NRAP) on pohjoismainen kulttuurihanke, joka on omistettu Pohjoismaiden mustalaistaiteen ja -taiteilijoiden näkyvyyden ja statuksen luomiselle. NRAPin johtaja ja aloitteentekijä on maailman johtava mustalaiskirjailija ja -taiteilija, kulttuurineuvos Veijo Baltzar (www.veijobaltzar.fi). Kansainvälistä hanketta hallinnoi v. 1976 perustettu Luovan kulttuurin yhdistys Drom ry (www.drom.fi). Dromin tehtävä on edistää kulttuurienvälistä dialogia Euroopassa taiteen ja kulttuuripoliittisen vaikuttamisen keinoin.

NRAP perustaa kansainvälisen pohjoismaiden mustalaistaiteilijoita esittelevän online-sivuston Nordic Roma Artist Platform, joka tulee tarjoamaan laadukasta ja saavutettavaa tietoa Pohjoismaiden mustalaistaiteesta ja -taiteilijoista. Hankkeen esittely- ja tunnustus-toimintaan mukaan valitut taiteilijat esitellään sivustolla taiteellisten portfolioiden muodossa pohjoismaisilla kielillä, englanniksi sekä kansainvälisellä romanikielellä. Hankkeen aikana pilotoidaan myös uusi mustalaistaiteilijoiden tunnustusjärjestelmä.

Drom ry:n ohjausryhmä osallistuu NRAP-hankkeen toteutumiseen. Ohjausryhmän jäsenet ovat kulttuuri-neuvos Veijo Baltzar, entinen pääministeri Paavo Lipponen, MEP Liisa Jaakonsaari, kansanedustaja Ilkka Kanerva, nuorisoasiainneuvos Olli Saarela, monikulttuurisuuskasvatuksen prof. Fred Dervin sekä Aleksanterin teatterin johtaja Reima Jokinen.

Uutisointi

Radio Romano (SE)

26.6.2018

Latšo Diives (fi)

1-2/2018

NRAP_artikkeli_edited.png
 

Nrap taiteilijavalinnat julkistettiin 28.11.2018 pohjoismaisessa kulttuuripisteessä

Pohjoismaiden ylimpiä taide- ja kulttuurialan ylimpiä auktoriteetteja edustava kahdeksanhenkinen tuomaristo kokoontui kulttuurineuvos Veijo Baltzarin johdolla Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen edistämiskeskus OSKARissa, NRAP -hankkeen puitteissa 26.-27.11.2018 nimittämään 12 hengen esimerkillisen ja uraauurtavan mustalais- ja romanitaiteilijaryhmän. 

Helsingissä, Pohjoismaisessa kulttuuripisteessä 28.11.2018 pidetyssä taiteilijavalintojen keskustelu- ja julkistamistilaisuudessa kansainvälisen tuomariston jäsenet korostivat, kuinka elinvoimaiset, rikkaat ja monipuoliset, myös tässä ajassa kiinni olevat taidetraditiot ovat eläneet ja kehittyneet Pohjoismaissa rinta rinnan valtakulttuurin kanssa, mutta jotka ovat pitkälti jääneet näkymättömiksi tähän päivään saakka. Tuomariston jäsenet pyrkivät mahdollistamaan valinnoillaan laadukkaan taiteilijakokoonpanon, jolla olisi kantavuutta ja pitkälle ulottuvia vaikutuksia. 

Valitut nrap-taiteilijat

Hankkeen taiteilijavalinnat koostuvat seuraavista taiteilijoista. Valinnat esitellään ikäjärjestyksessä nuorimmasta alkaen.

1. Sara Wilhelmsen, Norja (käsikirjoittaja, teatterintekijä)

2. Djangomayn, Suomi (rap-artisti)

3. Carmen Baltzar, Suomi (kirjailija, elokuvantekijä)

4. Amadeus Lundberg, Suomi (laulaja)

5. Dimitri Baltzar, Suomi (kuvataiteilija, runoilija, laulaja)

6. Nina Castén, Suomi (laulaja)

7. Dimitri Keiski, Suomi (laulaja, muusikko)

8. Bahtale Roma -yhtye Ruotsi

9. Suora Lähetys orkesteri, Suomi

10. George Michalache, Tanska (muusikko)

11. Fred Taikon, Ruotsi (kirjailija, aktivisti)

12. Elias Akselsen, Norja (laulaja, muusikko)

UUTISOINTI

Sveriges Radio:
Radio Romano (SE)

26 June 2018

Latšo Diives (FI)

1-2/2018

NRAP_artikkeli_edited.png

Projektin johtaja

Hankkeen johtaja, kulttuurineuvos Veijo Baltzar, on juuriltaan vaeltava kulkijamustalainen ja kulttuurin moniottelija. Hän on suomalainen kirjailija, teatteriohjaaja ja yhteiskuntavaikuttaja, joka viettää v. 2018 taiteellisen uransa 50 vuotisjuhlaa. Baltzar on kansainvälisesti johtava mustalaiskirjailija, joka on toiminut merkittävänä sillanrakentajana valtaväestön ja vähemmistöjen välillä kirjallisen, taiteellisen ja kulttuuripoliittisen toimintansa kautta. Palkitun taiteilijan kirjallinen tuotanto käsittää yli 72 luovaa teosta sisältäen romaaneita, näytelmiä, librettoja, runokokoelmia ja elokuvakäsikirjoituksia. Baltzar on johtanut omaa teatteria, ohjannut kymmeniä näytelmiä, toiminut opettajana Teatterikorkeakoulussa sekä tekee aktiivisesti kuvataidetta.

Katso Baltzarin CV

Veijo Baltzarin kotisivut

Yhteistyössä

Hanketta

hallinnoi drom

Koneen säätiön tavoitteena on luoda edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Säätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä, kulttuuria ja taidetta sekä tieteen yleistajuamista apurahoin. Säätiön tavoitteena on olla tiede- ja taidepoliittisesti valpas tieteen ja taiteen rahoittaja, joka myös aktiivisesti etsii ja tarjoaa vaihtoehtoja valtavirralle.

Pohjoismaisen kulttuurirahaston tavoitteena on uudistuva ja dynaa-minen pohjoismainen taide- ja kulttuurielämä, joka on monimuotoista, saavutettavaa ja laadukasta. Rahasto on viime vuosina osallistunut aktiivi-sesti uusiin verkostoihin ja edistänyt verkostoitumista pohjoismaisen kult-tuuripoliitiikan kehittämiseksi.

Drom ry on luovan kulttuurin ja taiteen yhdistys, joka on perustettu vuonna 1976. Yhdistyksen tavoitteena on edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua Suomessa ja kansainvälisesti taiteen ja kulttuuripoliittisen vaikuttamisen keinoin. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Drom ry:n perustaja, kirjailija, kulttuurineuvos Veijo Baltzar.